KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH) tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına peşinen izin verdiğimi, açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili diğer mevzuat gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH) tarafından işlenmesine ilişkin “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH)’a tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH) tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda  ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan vb. kayıtlar.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (Örn. dernek, vakıf veya sendika üyeliği, biyometrik veriler vb.)
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH)’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Ayrıca “Ayşegül Elif Tozkoparan Çekinmez (Ayşegül Tozkoparan)” (ActionCOACH) ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması hâlinde değişiklikleri ActionCOACH’a bildireceğimi kabul ve beyan ederim.